Důležité odkazy pro Vaše podnikání:

EET zdarma - vystavování dokladů online


Administrativní registr ekonomických subjektů

 

Psaní na klávesnici

 

Kurzy devizového trhu
 

 

Daňový portál

 

 

Zákony

 

 

Registrace internetových domén

 

 

Zpracování mezd

Nabízím:

- zpracování mezd a vedení mzdové agendy

- účtování příjmů z pracovního poměru

- účtování odměn na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti

- zpracování ročního zúčtování příjmů ze závislé činnosti

- vyplnění výkazů Vyúčtování zálohové a srážkové daně

- vyplnění Prohlášení poplatníka

- vyplňování potvrzení o příjmech

- zastupování při kontrolách ze strany zdravotních pojišťoven a správ soc. zabezpečení

- poradenství ve mzdových záležitostech

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.